US Treasury Yield สูงสุดในรอบ 17 ปี !! จังหวะคว้าโอกาสลงทุนตราสารหนี้ มาจัดพอร์ตสร้าง Passive Income

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (US Treasury Yield) ปรับตัวขึ้นแตะ 4.00% ถือเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบกว่า 17 ปี

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (US Treasury Yield) ที่ปรับตัวขึ้นส่งผลราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง โดยตั้งแต่ปี 2022 ราคาตราสารหนี้โลก (ที่ส่วนใหญ่เป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ) ทรุดสุดหนักในรอบกว่า 30 ปี จะเห็นได้จาก Drawdown ของตราสารหนี้โลกในภาพด้านล่างที่ปรับตัวลงไปถึง -25.4 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2022

US Treasury Yield สูงสุดในรอบ 17 ปี !! จังหวะคว้าโอกาสลงทุนตราสารหนี้ มาจัดพอร์ตสร้าง Passive Income

จากสถิติตั้งแต่ปี 1984 หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หยุดขึ้นดอกเบี้ย ตราสารหนี้สหรัฐฯ มักให้ผลตอบแทนเป็นบวกเสมอ เนื่องจาก Bond Yield กับราคาพันธบัตรมักวิ่งสวนทางกัน จากภาพจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของตราสารหนี้อายุ 6 เดือน หลัง Fed หยุดขึ้นดอกเบี้ยอยู่ที่ 8% ในขณะที่ตราสารหนี้อายุ 1 ปี ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 13%

US Treasury Yield สูงสุดในรอบ 17 ปี !! จังหวะคว้าโอกาสลงทุนตราสารหนี้ มาจัดพอร์ตสร้าง Passive Income

ดังนั้นในช่วงที่ Bond Yield ยังอยู่ในระดับสูงและ Fed เริ่มส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย จึงเป็นจังหวะที่ดีในการลงทุนตราสารหนี้เพื่อเพิ่มโอกาสการทำกำไรจากส่วนต่างของราคาตราสารหนี้ (Capital Gain)

สำหรับใครที่อยากคว้าโอกาสลงทุนในตราสารหนี้ วันนี้ FINNOMENA FUNDS ขอแนะนำพอร์ตที่เน้นให้น้ำหนักลงทุนในตราสารหนี้ พร้อมสร้าง Passive Income นั่นคือ พอร์ต GIF และ RIS

  • Global Income Focus (GIF): พอร์ตที่ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดระหว่างทาง ด้วยการผสมสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย เพื่อลดความผันผวน และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอเป็นระยะเวลายาวนาน โดยตั้ง เป้าหมายจ่ายกระแสเงินสดได้ปีละ 4-5% ต่อปี และคาดหวัง Total Return ไว้ที่ 6-8% ต่อปี (ไม่ใช่การันตี)
  • Retirement Income Solution (RIS): พอร์ตการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ ก่อนต่อยอดการลงทุนไปยังพอร์ตอื่นๆ มีเป้าหมายสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ ในรูปแบบของการจ่ายปันผล หรือ การรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto Redeem) เฉลี่ย 3-4% ต่อปี พร้อมด้วยนโยบายการควบคุมความผันผวนแบบเข้มงวด ด้วยการตั้งเป้าขาดทุนสูงสุดน้อยกว่า 5% เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เงินลงทุนนั้นจะสามารถใช้ได้นานที่สุดหลังเกษียณ

 

US Treasury Yield สูงสุดในรอบ 17 ปี !! จังหวะคว้าโอกาสลงทุนตราสารหนี้ มาจัดพอร์ตสร้าง Passive Income

จะเห็นได้ว่า 2 พอร์ตนี้มี Core Idea คล้าย ๆ กัน แต่พอร์ต RIS จะให้น้ำหนักลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นน้อยกว่าและไม่ได้ลงทุนในกองทุนหุ้นโดยตรง แต่จะลงทุนผ่านกองทุนผสมแทน เนื่องจากเป็นพอร์ตลงทุนสำหรับวัยเกษียณ

ผู้ที่สนใจพอร์ต GIF และ RIS สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทดลองสร้างพอร์ตได้ที่
– GIF: https://port.finnomena.com/plan-select/plans/gif
– RIS: https://port.finnomena.com/plan-select/plans/ris

สำหรับนักลงทุนสายจัดพอร์ต สามารถติดตามรายการใหม่ “Portfolio Mastery – รีวิวทุกข้อมูลพอร์ตการลงทุนที่คุณถือ”

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 1 ทุ่มตรง!

ที่จะนำทุกพอร์ตการลงทุนของ FINNOMENA มาทำการ review เชิงลึกให้นักลงทุนได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมุมมองการลงทุน พร้อมกลยุทธ์ที่ใช้ในอนาคต รวมถึงแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วง

โดยคุณกิ๊ก กสิณ สุธรรมมนัส หรือ Coach Gigs – The Global Allocation และคุณหยง วศิน ปริธัญ – The Long-term Growth

สำหรับ EP เรื่อง Goals Navigator สามารถรับชมย้อนหลังกันได้เลย


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 . ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299