รีวิวกองทุน B-INNOTECH

เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้กลมกลืมเข้ากับวิถีชีวิตของคนทั่วโลกไปแล้ว ตั้งแต่ตื่นยันหลับเราต่างพึ่งพาเทคโนโลยีไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหาร จ่ายเงิน ทำงาน ประชุม ดูแผนที่เดินทาง การเสพสื่อบันเทิง ตลอดจนสมาร์ทโฟนที่กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของใครหลายคน

เช่นเดียวกับการลงทุนที่ กองทุนหุ้นเทคโนโลยี เป็นหนึ่งในกองทุนยอดฮิตของใครหลายคน และถ้าจะพูดกองทุน Top of Mind ของนักลงทุนไทย แน่นอนว่าต้องมีชื่อ B-INNOTECH จาก บลจ. บัวหลวง ซึ่งลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก

วันนี้เลยอยากจะพาไปเจาะลึกกองทุน B-INNOTECH ในแง่มุมต่าง ๆ อัปเดตกลยุทธ์ พร้อมตอบคำถามสำคัญว่าหุ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยียังน่าสนใจอยู่ไหม ท่ามกลางภาวะตลาดที่เต็มไปด้วยความท้าทาย

ทำความรู้จักกองทุน B-INNOTECH

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี หรือ B-INNOTECH เป็นกองทุนหุ้นเทคโนโลยี ซึ่งลงทุนผ่านกองทุนหลัก (Master Fund) อย่าง Fidelity Funds – Global Technology Fund ด้วยนโยบายบริหารแบบ Active เน้นลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่มีผลการดำเนินงานดี เติบโตสูงในระยะยาว ภายใต้ Valuation ที่เหมาะสม

กองทุนจะพยายามเฟ้นหาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากความก้าวหน้าและการพัฒนาทางเทคโนโลยี พร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ปรับพอร์ตการลงทุนสม่ำเสมอ โดยไม่ทิ้งผู้ลงทุนไว้กลางทาง เพราะเทคโนโลยีเป็นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

รายละเอียดอื่น ของ B-INNOTECH

  • ความเสี่ยงระดับ 7 กองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม
  • มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งถัดไป 500 บาท
  • ค่าธรรมเนียมขาย (Front-end Fee) ไม่มี
  • ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee) ไม่มี
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1.07% ต่อปี
  • รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1.47% ต่อปี

ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30/09/2023
ศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/

B-INNOTECH ลงทุนในหุ้นอะไรบ้าง?

รีวิวกองทุน B-INNOTECH

Source: Fidelity Funds Global Technology Fund Fact Sheet as of 30/09/2023

เมื่อเจาะเข้าไปดูข้อมูลของพอร์ต พบว่าเต็มไปด้วยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำมากมายที่มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด อาทิ Apple, Microsoft, TSMC, Alphabet และ Amazon เป็นต้น

รีวิวกองทุน B-INNOTECH

Source: Fidelity Funds Global Technology Fund Fact Sheet as of 31/08/2023

อีกทั้งยังกระจายตัวในกลุ่มเทคโนโลยีหลากหลาย Sub-sector ทั้ง Application Software, Semiconductor, Electronic Components, Internet Services และ Transaction and Payments ไม่ได้กระจุกตัวแค่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

กองทุนหุ้นเทคโนโลยีที่ยืนแกร่งท่ามกลางวิกฤต

รีวิวกองทุน B-INNOTECH

Source: BBLAM as of 31/08/2023

จุดเด่นที่ทำให้ B-INNOTECH แตกต่างจากกองทุนเทคโนโลยีอื่น คือความผันผวนที่น้อยกว่า ถือแล้วสบายใจกว่า เช่น ตอน COVID-19 ผลการดำเนินงานของ B-INNOTECH ก็ปรับตัวลงน้อยกว่ากองทุนอื่น ๆ โดยในช่วง 5 ปีย้อนหลัง Maximum Drawdown เท่ากับ 29.5% และมี Beta ต่ำเพียง 0.82

กลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ B-INNOTECH ผ่านวิกฤตมาได้อย่างสวยงาม มาจากการถือหุ้นกว่า 97 ตัว เน้นกระจายมากกว่ากระจุก เพื่อช่วยลดความผันผวนในภาวะที่ตลาดไม่เป็นใจ ขณะเดียวกันหุ้นที่เลือกลงทุนก็เน้นไปยังกิจการที่สร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาว แต่ก็แลกมากับการเติบโตที่ไม่ได้หวือหวามากนัก

รีวิวกองทุน B-INNOTECH

Source: Fidelity Funds Global Technology Fund Fact Sheet as of 31/08/2023

เปรียบเทียบพอร์ต B-INNOTECH กับดัชนีชี้วัด MSCI ACWI จะเห็นว่ากองทุนถือหุ้น Apple และ Microsoft ที่สัดส่วนเพียง 4.8% และ 5.1% ตามลำดับ แต่ดัชนีให้น้ำหนักสูงถึง 21.1% และ 16.5% ตามลำดับ

เท่ากับว่าหุ้นในพอร์ตของ B-INNOTECH มีการกระจายตัวที่ค่อนข้างหลากหลาย ไม่ได้พึ่งพาแค่พลังของหุ้นบิ๊กเทค นอกจากนี้ หุ้นในกองทุนยังครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะการลงทุนในนวัตกรรม เช่น generative AI ที่มีทั้งหุ้นที่ประดิษฐ์ generative AI และหุ้นที่ใช้ generative AI เพื่อจัดสรรน้ำหนักให้สมดุลอย่างเหมาะสม

รีวิวกองทุน B-INNOTECH

Source: Fidelity Funds Global Technology Fund Fact Sheet as of 31/08/2023

อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนของกองทุนหลักเมื่อเทียบดัชนีชี้วัด MSCI ACWI จะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปี 2023 ในช่วงที่หุ้นเทคโนโลยีกลับมาทะยาน ผลตอบแทน Year to Date ณ วันที่ 31/08/2023 ของกองทุนอยู่ที่ 26.2% แต่ดัชนีอยู่ที่ 35.1% สะท้อนว่าช่วงที่ตลาดขาขึ้น กองทุนอาจจะ Underperform ไปบ้าง แต่ก็แลกมากับความมั่นคงที่สูงกว่านั่นเอง

ทิศทางในอนาคตและปัจจัยเสี่ยงที่ต้องรู้

1. ความรุนแรงของสงครามที่ส่งผลต่อตลาดหุ้น: มุมมอง บลจ. บัวหลวง เห็นว่าผลกระทบของสงครามอิสราเอล-ฮามาส จะอยู่ในวงจำกัดต่อสินทรัพย์ต่าง ๆ เนื่องจากอดีตที่ผ่านมา สถิติบ่งชี้ว่าหุ้นสหรัฐฯ ไม่ได้ตอบสนองต่อสงครามเท่าไหร่นัก

2. แรงกดดันจากภาวะดอกเบี้ยสูง: หากดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูง จะเป็นแรงกดดันที่กระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีมากกว่ากลุ่มอื่น แต่ B-INNOTECH มีการกระจายตัวที่ดี ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนลงได้ 

3. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อาจอ่อนตัวในปี 2024: มองว่าการอ่อนตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวลง ประกอบกับเงินบาทที่น่าจะแข็งขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและการเมืองที่มีเสถียรภาพ ทั้งนี้ B-INNOTECH มีกลไกป้องกันความเสี่ยงค่าเงินที่ 70% ซึ่งมองว่าเพียงพอและความผันผวนของค่าเงินไม่ได้มีผลต่อผลตอบแทนกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ 

4. ระดับ Valuation ของหุ้นเทคโนโลยีที่สูง: ปัจจุบันหุ้นเทคโนโลยีมีการประเมินมูลค่าสูงกว่าตลาดในอดีต ดย MSCI World IT Sector มี 12M Forward P/E ที่ 23.9x สูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 22.4x แต่การกระจายการลงทุนจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้

5. ตลาดหุ้นมีโอกาสเป็น Sideway ในช่วงไตรมาส 4/2023: ปัจจัยที่ต้องติดตามใกล้ชิด ได้แก่ ปัญหาความรุนแรงของอิสราเอล-ฮามาส, ทิศทางเงินเฟ้อและนโยบายการเงิน, ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน, ทิศทางเศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาลจีน

B-INNOTECH เหมาะกับใคร ทำไมถึงน่าสนใจ

สรุปแล้ว B-INNOTECH ถือเป็นกองทุนหุ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการเติบโตไปกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต แต่ก็เป็นสายที่ชอบความสมดุล มองหากองทุนที่สามารถถือลงทุนได้ในช่วงที่ตลาดเผชิญหน้ากับวิกฤต เพื่อเป้าหมายสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

นักลงทุนสามาถใช้กองทุน B-INNOTECH สำหรับการลงทุนในส่วนที่เป็น thematic fund เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม ด้วยการทยอยสะสมที่น้ำหนักการลงทุนประมาณ 10-20% ของพอร์ตหลัก

ผู้ที่สนใจเติบโตไปพร้อมกับ Innovation และ Technology ด้วย
B-INNOTECH สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://finno.me/firemaker-binnotech-ws


แหล่งข้อมูล

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด ติดต่อบริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 02 645 5555 E-mail: info@bangkokbank.com