สินทรัพย์การลงทุนมีอยู่หลายชนิดให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุ้น หรือ กองทุน สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม ข้อจำกัด ไปจนถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน แต่ก็มีอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจ นั่นคือ หุ้นกู้ ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ในรูปดอกเบี้ยซึ่งสูงกว่าเงินฝาก

แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงหุ้นกู้ได้อย่างสะดวก เพราะหากดูข้อมูลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจะเห็นว่าปริมาณการออกหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนรายย่อยลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากปี 2012 ถึง 2018 

 • หุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering หรือ PO) ลดลงจาก 68% เหลือ 11%
 • หุ้นกู้ที่เสนอขายต่อกลุ่มนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional investors, High net worth หรือ II/HNW) เพิ่มขึ้นจาก 31% เป็น 65% 

ทั้งนี้เป็นเพราะขั้นตอนการเสนอขายต่อกลุ่ม II/HNW ค่อนข้างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำกว่าการเสนอขายต่อกลุ่ม PO ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียด ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ส่วนใหญ่หันมาออกหุ้นกู้โดยเสนอขายเฉพาะต่อ II/HNW

แต่วันนี้ สำหรับใครที่มีความสนใจในการลงทุนในหุ้นกู้ อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ คือ หุ้นกู้ Crowdfunding ที่ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงสินทรัพย์การลงทุนชนิดนี้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจระดับ SME สามารถเข้าถึงการระดมทุนในรูปแบบหุ้นกู้ได้มากขึ้นอีกด้วย

หุ้นกู้ทั่วไป V.S. หุ้นกู้ Crowdfunding คืออะไร ต่างกันอย่างไร?

หุ้นกู้ทั่วไป

 • หุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน
 • เป็นการระดมทุนของเอกชนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ขยายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ สร้างโรงงาน
 • เป็นเครื่องมือระดมทุนระยะยาวนอกเหนือจากการออกหุ้นสามัญ
 • ผู้ออกหุ้นกู้ (บริษัท) มีสถานะเป็นลูกหนี้ ผู้ซื้อหุ้นกู้ (นักลงทุน) มีสถานะเป็นเจ้าหนี้
 • เป็นการขอยืมเงินโดยสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราที่แน่นอนตามระยะเวลาที่ระบุไว้
 • ผู้ออกหุ้นกู้มักเป็นบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่

หุ้นกู้ Crowdfunding

 • Crowdfunding คือ การระดมทุนจากคนจำนวนมากให้กลายเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ผ่านแพลตฟอร์มตัวกลางเพื่อจุดประสงค์หนึ่ง ๆ
 • หากจุดประสงค์ของการระดมเงินก้อนนั้นคือการนำไปขยายกิจการหรือเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ โดยที่ธุรกิจนั้นออกหุ้นกู้ให้เป็นสิ่งตอบแทน เราจะเรียกหุ้นกู้นั้นว่า “หุ้นกู้ Crowdfunding”
 • เหมือนหุ้นกู้ทั่วไป คือ ผู้ซื้อหุ้นกู้อยู่ในสถานะเจ้าหนี้ ผู้ออกหุ้นกู้อยู่ในสถานะลูกหนี้ที่ต้องจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและเงินต้นเมื่อครบสัญญา
 • ผู้ออกหุ้นกู้ Crowdfunding อาจเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือ SMEs ได้

หนึ่งในแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับใครที่สนใจการลงทุนในหุ้นกู้ Crowdfunding คือ Siam Validus หรือ บริษัท สยาม วาลิดัส แคปปิตอล จำกัด เป็นแพลตฟอร์มระดมทุนในรูปแบบหุ้นกู้เพื่อผลักดันให้ธุรกิจ SME ในประเทศไทยเข้าถึงเงินทุนได้มากขึ้น โดยมีการนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) และ Data Analytics มาใช้เพื่อพิจารณาสินเชื่อ พร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบการลงทุนใหม่ ๆ ให้กับนักลงทุนที่มองเห็นโอกาสของธุรกิจ

ประชันวิธีซื้อ: หุ้นกู้ทั่วไป V.S. หุ้นกู้ Crowdfunding

หุ้นกู้ทั่วไปค่อนข้างเข้าถึงยากกว่า โดยจะต้องทำการซื้อผ่านพนักงานขาย หรือ บล. และอาจต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้าต่อสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสในการจองซื้อ และเมื่อเทียบกันแล้วนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่มักมีโอกาสในการได้หุ้นกู้มากกว่ารายย่อย

ในทางตรงกันข้าม นักลงทุนรายย่อยสามารถเปิดบัญชีและลงทุนในหุ้นกู้ Crowdfunding ได้ด้วยตัวเองคล้าย ๆ กับการซื้อของบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วไป โดยใครซื้อก่อนก็มีสิทธิเข้าถึงหุ้นกู้ได้ก่อน

นอกจากนี้ หุ้นกู้ทั่วไปมีระยะเวลาถือครอง 12 เดือนขึ้นไป มีเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 – 100,000 บาท (ตามที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้กำหนด) ขณะที่หุ้นกู้ Crowdfunding ที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ Siam Validus มีระยะเวลาถือครองสั้นกว่าที่ 1-12 เดือน และมีการลงทุนขั้นต่ำ 50,000 บาท

สรุป ความน่าสนใจของการลงทุนหุ้นกู้ Crowdfunding 

 • เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยด้วยสินทรัพย์ทางเลือก จากภาวะที่ดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นและตลาดผันผวน
 • ผลตอบแทนกำหนดชัดเจน ไม่ผันผวนตามตลาดหุ้น
 • กระจายความเสี่ยง เป็นอีกทางเลือกการลงทุนในสินทรัพย์พื้นฐาน เช่น หุ้น พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่ เพราะหุ้นกู้ Crowdfunding ถูกออกโดยบริษัทขนาดเล็กถึงกลาง
 • ระยะถือครองสั้น หุ้นกู้ Crowdfunding มีระยะเวลาการระดมทุนระยะสั้น ส่วนใหญ่ไม่ถึง 1 ปี

สำหรับท่านที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ Crowdfunding ผ่าน Siam Validus

กลุ่ม FINNOMENA ได้จับมือกับ Siam Validus ท่านสามารถเปิดบัญชีและลงทุนผ่านแอปฯ FINNOMENA ได้แล้ววันนี้ 

 • รวบรวมพอร์ตการลงทุนทุกสินทรัพย์ไว้ที่แอพ FINNOMENA ที่เดียว (Coming soon)
 • สาระความรู้หุ้นกู้ Crowdfunding พร้อมคำแนะนำการจัดพอร์ต
 • Notification แจ้งเตือนผ่านแอพ FINNOMENA
 • เปิดบัญชีลงทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงครบ 100,000 บาท รับไปเลย 50 FINT สำหรับร่วมกิจกรรม FINT Random Box และ FINT Cashback ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2566
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/svdwsatc  
 • และสามารถ Add LINE เพื่อติดตามข่าวสารได้ที่ @siamvalidusdefinit หรือคลิก https://lin.ee/ud9dk51

คำเตือน

การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่มีความรู้และเข้าใจในด้านความเสี่ยง และมีความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนของตนเอง โดยการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผู้ลงทุนควรพิจารณาเป็นการลงทุนจนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้และไม่มีสภาพคล่อง รวมทั้ง หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับประกันความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม และไม่ได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานใดๆ ของรัฐ ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนจำเป็นต้องทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสามารถรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ก่อนตัดสินใจลงทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ