แจ้งเตือน
ลงทะเบียนเรียบร้อย
คุณจะได้รับอีเมล์แนะนำการใช้ Finnomena Port ระหว่างนี้ คุณสามารถเริ่มใช้ NTER เพื่อลงทุนในกองทุนที่ท่านเลือกได้ทันที
เริ่มใช้ PORT  PORT คืออะไร?
ลงทุนในกองทุนที่ท่านเลือก ผ่าน NTER SPACE
จัดพอร์ตตามสไตล์คุณ ดูรายละเอียด
สร้างแผนการลงทุนเพื่อ พักเงินอย่างมีประสิทธิภาพ, แก้พอร์ตกองทุนรวม หรือ ออกแบบพอร์ตลงทุนด้วยตัวคุณเอง
หรือเลือกลงทุนเป็นพอร์ตกองทุน จากแผนการลงทุนของ NTER
ล้านแรกของคุณ สร้างได้ ดูรายละเอียด
พอร์ตการลงทุนสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะสร้าง 1 ล้านบาทแรกในชีวิต เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ เพิ่งเริ่มต้นลงทุน มีความตั้งใจในการสร้างวินัยการลงทุน และทยอยลงทุนสะสมเป็นรายเดือน
ลงทุนเพื่อเป้าเก็บเงินก้อนหรือเป้าเกษียณ ดูรายละเอียด
พอร์ตการลงทุนตามเป้าหมาย เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีการวางเป้าหมายการลงทุน และต้องการจัดพอร์ตตามวัตถุประสงค์ ตั้งใจสร้างวินัยการออม และทยอยลงทุนสะสมเป็นรายเดือน
เพิ่มพูนมูลค่าเงินลงทุน ดูรายละเอียด
เหมาะกับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ต้องการผลตอบแทนระยะยาวสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ และสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุนทั่วโลก ปรับพอร์ตตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด คาดการณ์ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี บริหารและใช้กลยุทธ์การลงทุนโดย INFINITI Global Investors

เงินลงทุนแนะนำ: 3,000,000 บาทขึ้นไป
สร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอจากเงินลงทุน ดูรายละเอียด
เหมาะกับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ต้องการผลตอบแทนระยะยาว และสร้างกระแสเงินสดรับจากพอร์ตการลงทุนให้ได้เฉลี่ย 4-5% ต่อปี โดยจัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุนทั่วโลก บริหารและใช้กลยุทธ์การลงทุนโดย INFINITI Global Investors

เงินลงทุนแนะนำ: 5,000,000 บาท
เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำทั่วโลก ดูรายละเอียด
เหมาะกับผู้ที่มีเงินลงทุน 5 ล้านบาทขึ้นไป และต้องการลงทุนในพอร์ตความเสี่ยงต่ำ ที่เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราเงินเฟ้อ เหมาะสำหรับการพักเงินในระยะกลางถึงระยะยาว หรือพักเงินในภาวะตลาดผันผวน โดย NTER GCP ตั้งเป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 4-5% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตีผลตอบแทน)

เงินลงทุนแนะนำ: 5,000,000 บาทขึ้นไป
ความเสี่ยงสูงมาพร้อมกับผลตอบแทนที่คาดหวังสูง ดูรายละเอียด
เหมาะกับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป รับความเสี่ยงได้สูงมาก มีความรู้ ความเข้าใจในตลาดทุน สามารถรับความผันผวนสูงได้ รับการปรับพอร์ตแบบ Trading และการตัดขาดทุน (Cut Loss Policy) ได้ โดยต้องการผลตอบแทนสูงคล้ายการลงทุนในหุ้น เป็นการจัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุนผ่านกองทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เน้นคัดเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา สูงสุดไม่เกิน 5 กอง ปรับพอร์ตตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด บริหารและใช้กลยุทธ์การลงทุนโดย INFINITI Global Investors

เงินลงทุนแนะนำ: 10,000,000 บาทขึ้นไป