ค้นหาจากรหัสกองทุน

1GLOBALBOND

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์

Performance

(1GLOBALBOND)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.90%-
1.72%
6M
4.85%-
5.78%
1Y
-2.23%-
3.39%
3Y (annualized)
-2.60%-
1.49%
5Y (annualized)
-1.59%-
1.13%
10Y (annualized)
-0.41%-
1.94%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-8.65%-
-6.46%
3Y
-13.21%-
-6.58%
5Y
-14.67%-
-8.06%
10Y
-18.37%-
-11.75%

25 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY