ค้นหาจากรหัสกองทุน

1GLOBALBOND

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์

Performance

(1GLOBALBOND)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.76%-
-
6M
-0.21%-
-
1Y
-0.39%-
-
3Y (annualized)
-2.03%-
-
5Y (annualized)
-2.11%-
-
10Y (annualized)
-0.07%-
-
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.32-
-
3Y (annualized)
-2.13-
-
5Y (annualized)
-1.06-
-
10Y (annualized)
-0.44-
-

22 ม.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล