ค้นหาจากรหัสกองทุน

ABV

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู

Performance

(ABV)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-5.14%ดี
-6.00%
6M
-6.01%ดี
-7.04%
1Y
-4.34%ดี
-5.58%
3Y (annualized)
-0.22%ดี
-0.44%
5Y (annualized)
0.36%
10Y (annualized)
4.64%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
10.33%ดี
12.05%
3Y (annualized)
6.62%ดี
8.74%
5Y (annualized)
7.59%
10Y (annualized)
8.89%

22 พ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY