ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซท พลัส ตราสารหนี้

ผลตอบแทน
0.40%
3M
0.80%
6M
1.46%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ASP
ประเภทกอง
Short Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 12, 04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,564,742,695.21 บาท