ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซท พลัส ตราสารหนี้

Performance

(ASP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.19%-
0.18%
6M
0.28%-
0.34%
1Y
0.71%-
0.60%
3Y (annualized)
1.11%-
1.08%
5Y (annualized)
1.23%-
1.18%
10Y (annualized)
1.82%-
1.76%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.09%-
0.51%
3Y (annualized)
0.11%-
0.47%
5Y (annualized)
0.10%-
0.41%
10Y (annualized)
0.21%-
0.47%

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY