ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-HSI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ

Performance

(ASP-HSI)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-13.29%
6M
-10.41%
1Y
2.55%ดี
-0.00%
3Y (annualized)
5.32%
5Y (annualized)
4.66%
10Y (annualized)
5.00%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
18.71%ดี
19.09%
3Y (annualized)
19.43%
5Y (annualized)
17.07%
10Y (annualized)
18.05%ดี
19.05%

28 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล