ค้นหาจากรหัสกองทุน

BBASICDLTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล

ผลตอบแทน
3.04%
3M
-0.17%
6M
-4.54%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 28, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9,217,169,539.97 บาท