ค้นหาจากรหัสกองทุน

BCAP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-3.65%
3M
1.79%
6M
7.10%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Dec 13, 96
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
856,559,908.09 บาท
FINNOMENA MONEY