ค้นหาจากรหัสกองทุน

BCAP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน

Performance

(BCAP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
1Y
4.41%ดี
4.47%
3Y (annualized)
-4.83%ดี
-5.14%
5Y (annualized)
3.80%ดี
3.23%
10Y (annualized)
6.25%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
30.00%
3Y (annualized)
19.23%
5Y (annualized)
16.44%ดี
16.32%
10Y (annualized)
16.20%

24 ก.พ. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY