ค้นหาจากรหัสกองทุน

BKA2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวแก้ว 2

Performance

(BKA2)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
27.07%
1Y
25.40%
3Y (annualized)
-3.52%ดี
-3.05%
5Y (annualized)
3.37%
10Y (annualized)
5.50%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
22.17%
3Y (annualized)
19.51%ดี
19.77%
5Y (annualized)
15.83%ดี
16.44%
10Y (annualized)
16.21%

22 เม.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY