ค้นหาจากรหัสกองทุน

BSIRICG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

ผลตอบแทน
2.80%
3M
2.15%
6M
0.63%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Apr 5, 12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5,021,733,237.03 บาท