ค้นหาจากรหัสกองทุน

BSIRICG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
5.80%
3M
8.27%
6M
14.47%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Apr 5, 12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,896,450,735.7 บาท
FINNOMENA MONEY