ค้นหาจากรหัสกองทุน

BSIRICG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

Performance

(BSIRICG)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
6.54%ดี
5.25%
6M
3.57%ดี
2.96%
1Y
-10.03%ดี
-9.77%
3Y (annualized)
-4.66%ดี
-5.53%
5Y (annualized)
1.88%
10Y (annualized)
--
5.03%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
25.52%ดี
26.69%
3Y (annualized)
16.38%ดี
17.92%
5Y (annualized)
15.32%
10Y (annualized)
--
15.75%

02 ธ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY