ค้นหาจากรหัสกองทุน

BTP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-15.74%
3M
-6.92%
6M
-26.04%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

เน้นลงทุนระยะปานกลางถึงยาวในบริษัทจดทะเบียนของประเทศไทยเพียง 10 ตัว ซึงคาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูงสุด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 7, 94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10,271,930,783.64 บาท
FINNOMENA MONEY