ค้นหาจากรหัสกองทุน

BTP

กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

Performance

(BTP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.35%
6M
0.20%
1Y
-6.34%ดี
-6.34%
3Y (annualized)
6.40%
5Y (annualized)
4.59%
10Y (annualized)
12.69%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
12.56%ดี
13.49%
3Y (annualized)
10.77%
5Y (annualized)
10.49%ดี
10.82%
10Y (annualized)
15.36%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล