ค้นหาจากรหัสกองทุน

EP-LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

Performance

(EP-LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.66%ดี
1.56%
6M
2.27%ดี
0.58%
1Y
-3.29%
3Y (annualized)
3.35%
5Y (annualized)
3.01%
10Y (annualized)
11.36%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
11.82%
3Y (annualized)
10.24%ดี
10.93%
5Y (annualized)
11.11%
10Y (annualized)
15.19%ดี
15.01%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล