ค้นหาจากรหัสกองทุน

EP-LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว

Performance

(EP-LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.91%-
5.06%
6M
0.38%-
5.89%
1Y
-19.63%-
-10.56%
3Y (annualized)
-8.28%-
-5.21%
5Y (annualized)
-5.28%-
1.91%
10Y (annualized)
2.69%-
5.52%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.05-
-0.94
3Y (annualized)
-0.60-
-0.59
5Y (annualized)
-0.51-
-0.10
10Y (annualized)
0.10-
0.21

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY