ค้นหาจากรหัสกองทุน

HIDIVPLUSG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

Performance

(HIDIVPLUSG)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
22.16%ดี
23.82%
6M
7.77%ดี
8.13%
1Y
-7.78%ดี
-8.96%
3Y (annualized)
-5.06%ดี
-6.24%
5Y (annualized)
4.94%ดี
4.44%
10Y (annualized)
--
5.52%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
33.61%
3Y (annualized)
21.00%
5Y (annualized)
17.29%
10Y (annualized)
--
16.73%

19 ม.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY