ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-CHINA-A(D)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(K-CHINA-A(D))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.11%ดี
-1.07%
6M
-9.24%
1Y
10.83%ดี
8.94%
3Y (annualized)
7.59%
5Y (annualized)
8.35%
10Y (annualized)
5.28%ดี
3.78%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
16.74%
3Y (annualized)
18.47%
5Y (annualized)
16.28%
10Y (annualized)
18.97%ดี
18.97%

22 ก.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY