ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-CHINA-A(D)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(K-CHINA-A(D))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
15.03%ดี
12.51%
1Y
34.62%
3Y (annualized)
5.30%
5Y (annualized)
9.34%
10Y (annualized)
4.99%ดี
3.41%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.37
5Y (annualized)
0.74
10Y (annualized)
0.33ดี
0.23

26 มี.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY