ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-FEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร

Performance

(K-FEQ)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
14.99%
6M
8.76%
1Y
0.22%ดี
-0.36%
3Y (annualized)
-4.38%ดี
-4.23%
5Y (annualized)
4.12%ดี
3.55%
10Y (annualized)
5.54%ดี
5.72%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-21.92%
3Y
-33.29%
5Y
-35.28%ดี
-34.07%
10Y
-35.28%ดี
-34.80%

26 ม.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY