ค้นหาจากรหัสกองทุน

KASF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม

Performance

(KASF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.65%-
-
6M
1.09%-
-
1Y
2.33%-
-
3Y (annualized)
1.88%-
-
5Y (annualized)
1.92%-
-
10Y (annualized)
2.34%-
-
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.16%-
-
3Y (annualized)
0.17%-
-
5Y (annualized)
0.18%-
-
10Y (annualized)
0.26%-
-

14 ก.พ. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล