ค้นหาจากรหัสกองทุน

KF-GBLVAL

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์

ผลตอบแทน
-3.95%
3M
-3.40%
6M
-12.61%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
2,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jul 31, 07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
47,561,538.7 บาท