ค้นหาจากรหัสกองทุน

KF-GBLVAL

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-18.50%
3M
-12.07%
6M
-13.94%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
2,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jul 31, 07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9,595,827.8 บาท
FINNOMENA MONEY