ค้นหาจากรหัสกองทุน

KF-GBLVAL

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
7.32%
3M
3.04%
6M
-0.24%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
2,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jul 31, 07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
50,946,835.62 บาท