ค้นหาจากรหัสกองทุน

KF-GBLVAL

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์

Performance

(KF-GBLVAL)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
17.86%
6M
4.42%
1Y
18.06%
3Y (annualized)
4.43%
5Y (annualized)
2.09%
10Y (annualized)
1.97%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
16.36%
5Y (annualized)
16.14%
10Y (annualized)
15.66%

30 มี.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY