ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFMX2TM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.28%
3M
4.24%
6M
-1.22%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Conservative Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 24, 12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
175,111,842.39 บาท
FINNOMENA MONEY