ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFMX2TM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM

Performance

(KFMX2TM)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.34%-
1.22%
6M
0.92%-
1.37%
1Y
-0.02%-
-0.77%
3Y (annualized)
0.46%-
0.20%
5Y (annualized)
1.18%-
1.63%
10Y (annualized)
--
2.65%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
4.05%-
4.97%
3Y (annualized)
2.58%-
3.48%
5Y (annualized)
2.28%-
2.83%
10Y (annualized)
--
2.62%

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY