ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFS100RMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KFS100RMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.91%-
8.47%
6M
6.07%-
7.07%
1Y
-11.31%-
-12.25%
3Y (annualized)
-2.99%-
-4.69%
5Y (annualized)
3.73%-
2.43%
10Y (annualized)
6.02%-
5.53%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.05-
-1.16
3Y (annualized)
-0.51-
-0.63
5Y (annualized)
-0.06-
-0.12
10Y (annualized)
0.20-
0.19

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY