ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เกียรตินาคิน

Performance

(KKF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
12.04%ดี
11.70%
6M
25.33%
1Y
44.83%ดี
43.22%
3Y (annualized)
-2.56%ดี
-2.24%
5Y (annualized)
3.85%
10Y (annualized)
6.19%ดี
6.30%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-15.64%ดี
-15.83%
3Y
-35.72%
5Y
-36.13%
10Y
-36.22%

29 มี.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY