ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP GOLD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี โกลด์

Performance

(KKP GOLD)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
1.38%
3Y (annualized)
0.23%
5Y (annualized)
1.18%
10Y (annualized)
--
1.81%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
1.35ดี
2.40
3Y (annualized)
0.65ดี
0.51
5Y (annualized)
-0.23
10Y (annualized)
--
-0.54

24 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY