ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP MP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

100 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

100 บาท

FINNOMENA MONEY