ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP TECH-H-F

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED ชนิด F

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
11.09%
3M
-
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KKPAM
ประเภทกอง
US Equity
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 30, 20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
683,110,264.77 บาท
FINNOMENA MONEY