ค้นหาจากรหัสกองทุน

KS50LTF-C(L)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

500 บาท

FINNOMENA MONEY