ค้นหาจากรหัสกองทุน

KS50LTF-C(L)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF

Performance

(KS50LTF-C(L))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
2.32%ดี
1.72%
1Y
-12.88%
3Y (annualized)
-3.64%
5Y (annualized)
--
3.23%
10Y (annualized)
--
5.37%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
26.66%
3Y (annualized)
18.67%
5Y (annualized)
--
15.98%
10Y (annualized)
--
16.00%

01 ธ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY