ค้นหาจากรหัสกองทุน

KSET50LTF-L

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 ชนิด LTF

Performance

(KSET50LTF-L)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.12%ดี
7.39%
6M
3.92%ดี
3.20%
1Y
31.65%ดี
29.07%
3Y (annualized)
-1.40%ดี
-1.97%
5Y (annualized)
2.73%
10Y (annualized)
6.92%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
25.07%
3Y (annualized)
22.28%
5Y (annualized)
18.33%
10Y (annualized)
16.30%ดี
16.32%

21 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล