ค้นหาจากรหัสกองทุน

KSET50LTF-L

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 ชนิด LTF

Performance

(KSET50LTF-L)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.72%-
7.99%
6M
4.62%-
4.04%
1Y
-11.90%-
-12.69%
3Y (annualized)
-3.06%-
-3.05%
5Y (annualized)
3.45%-
3.44%
10Y (annualized)
5.32%-
5.83%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-28.81%-
-28.81%
3Y
-34.29%-
-33.74%
5Y
-34.29%-
-33.75%
10Y
-34.29%-
-33.72%

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY