ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-GOI-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(KT-GOI-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.71%ดี
-1.44%
1Y
9.13%ดี
7.17%
3Y (annualized)
5.55%ดี
6.56%
5Y (annualized)
--
4.75%
10Y (annualized)
--
5.81%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
10.85%
5Y (annualized)
--
10.07%
10Y (annualized)
--
11.09%

02 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

02 ธ.ค. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล