ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-OPP-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(KT-OPP-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
11.68%ดี
9.48%
1Y
25.74%ดี
25.00%
3Y (annualized)
4.09%
5Y (annualized)
4.71%
10Y (annualized)
--
4.93%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
15.44%
3Y (annualized)
11.29%
5Y (annualized)
10.48%
10Y (annualized)
--
11.44%

26 มี.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY