ค้นหาจากรหัสกองทุน

KTLF70/30-L

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 ชนิด LTF

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

500 บาท

FINNOMENA MONEY