ค้นหาจากรหัสกองทุน

KWI APREIT-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(KWI APREIT-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-3.96%
6M
-3.88%
3Y (annualized)
4.91%
5Y (annualized)
--
4.62%
10Y (annualized)
--
5.26%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
11.74%
3Y (annualized)
16.78%
5Y (annualized)
--
14.41%
10Y (annualized)
--
12.86%

27 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

27 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล