ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHEQD-R

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ผลตอบแทน
3.92%
3M
2.36%
6M
-5.23%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

มีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี มีโอกาสเติบโต และมูลค่าถูก พร้อมทั้งมีการบริหารแบบยืดหยุ่นในการปรับพอร์ต เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ได้อยู่เสมอ

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
LHFUND
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
12 M09 27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
52,910,534.91 บาท