ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHEQD-R

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
5.31%
3M
4.46%
6M
14.80%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหุ้นไทยแบบ Active มีนโยบายการลงทุนในหุ้นไทยที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลและมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี้ 1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต ประมาณ 1-5 ปีย้อนหลัง 2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต 3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต พร้อมทั้งมีการบริหารแบบยืดหยุ่นในการปรับพอร์ต เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ได้อยู่เสมอ

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
LHFUND
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
27 ก.ย. 55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7,089,802.73 บาท