ค้นหาจากรหัสกองทุน

LHPROP-I

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I

Performance

(LHPROP-I)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-9.08%ดี
-9.43%
1Y
-24.34%ดี
-25.12%
3Y (annualized)
4.17%ดี
3.61%
5Y (annualized)
--
5.57%
10Y (annualized)
--
8.92%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-27.24%ดี
-27.57%
3Y
-27.24%ดี
-27.57%
5Y
--
-28.53%
10Y
--
-30.06%

18 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY