ค้นหาจากรหัสกองทุน

M-EM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต

Performance

(M-EM)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-7.37%
6M
-10.13%
1Y
--
2.06%
3Y (annualized)
--
5.00%
5Y (annualized)
--
5.00%
10Y (annualized)
--
1.83%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
-12.50%
3Y
--
-25.99%
5Y
--
-31.44%
10Y
--
-36.16%

02 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล