ค้นหาจากรหัสกองทุน

M-VALUE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(M-VALUE)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.94%
6M
2.24%ดี
1.99%
1Y
-2.60%
3Y (annualized)
4.39%ดี
3.46%
5Y (annualized)
2.04%
10Y (annualized)
9.47%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
10.32%ดี
9.53%
3Y (annualized)
9.27%ดี
9.40%
5Y (annualized)
9.44%ดี
10.10%
10Y (annualized)
14.51%

20 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล