ค้นหาจากรหัสกองทุน

MFF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้

Performance

(MFF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.17%ดี
0.06%
6M
-0.16%
1Y
0.84%ดี
0.56%
3Y (annualized)
1.67%ดี
1.48%
5Y (annualized)
1.53%
10Y (annualized)
2.13%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.91
5Y (annualized)
0.87ดี
0.80
10Y (annualized)
0.76

18 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

18 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล