ค้นหาจากรหัสกองทุน

MGS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์

Performance

(MGS)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.98%
1Y
4.30%
3Y (annualized)
3.88%ดี
1.55%
5Y (annualized)
3.04%
10Y (annualized)
4.80%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
14.73%
3Y (annualized)
10.76%
5Y (annualized)
10.93%
10Y (annualized)
11.11%

21 ต.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY