ค้นหาจากรหัสกองทุน

MGS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์

Performance

(MGS)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.06%
6M
-0.34%
1Y
3.01%
3Y (annualized)
5.59%ดี
6.57%
5Y (annualized)
4.26%
10Y (annualized)
4.92%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-4.03%
3Y
-14.29%
5Y
-16.62%
10Y
-18.59%

19 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

19 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล